1. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi Özet Bildiri Kitabı