GETAT KAEÜ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Pilot Üniversite Sağlık Koordinatörlüğü, 2016 yılında Yükseköğretim Kurumu tarafından açıklanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" pilot projeleri çerçevesinde desteklenen ilk 5 pilot üniversiteden biri olmuştur.

Pilot Üniversite Sağlık Koordinatörlüğü; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında uygulama ve araştırmalar ile  modern  tıbbın desteklenmesine, jeotermal kaynakların şehir merkezinde bulunduğu nadir şehirlerden biri olan Kırşehir’in jeotermal kaynağının sağlık ve spor alanında etkin kullanımını sağlayarak sağlık turizminin geliştirilmesine, bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtımına, ihtiyaç duyulan alanlarda yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlara eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına, projeler yürütülmesi yoluyla üniversitenin il ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya katkılar sunmaktadır.

15.11.2020 tarih ve 31305 sayılı resmî gazetede yayınlanmasıyla birlikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına entegratif ve destekleyici geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin; tedavi ve korunma amaçlı kullanımı, etkileri ve etki mekanizmaları ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi, hukuki ve benzeri alanlarda uygulama ve araştırma yapmak ve etkilerini takip etmek; bu alanda eğitim, yayın, tanıtım, ürün geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Ayrıca tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimleri sırasında öğrencilere bu uygulamaları tanıtmak, konu ile ilgili her türlü yenilikçi çalışmaları yapıp desteklemektir.

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi GETAT Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak GETAT konusunda pek çok araştırma yürütülürken alanında uzmanlar tarafından hacamat, ozon ve akupunktur uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca fitoterapi, hirudoterapi uygulamaları için izinler tamamlanmış olup uygulamaya hazır hale gelinmiştir. Mezoterapi uygulamalarını hayata geçirmek içinde başvurular yapılmış bulunmaktadır.

4++

5++

6++