HONOR BOARD

 

 HONORARY BOARD  Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Krehir Ahi Evran University Rector

Inoyatov Amrillo SHODYEVCH

Deputy Minister of Health of Uzbekistan

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Salk Bilimleri University Rector

Prof. Dr. brahim AYDINLI

Ankara Yldrm Beyazt University Rector

Prof. Dr. Erhan AKDOAN

Head of Türkiye Health Institute 

Prof. Dr. M. Öcal OUZ

Head of UNESCO-Türkiye 

Serkan KAYALAR

Head of TKA 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Head of VEK Foundation