KURSLAR

KURSLAR

-Kurslar yeterli katılım sayısına ulaşıldığında açılacaktır.

-Kurs ücreti için katılımcılardan 100 tl alınacaktır. Yeterli sayıya ulaşıldığında kurs ücretini yatırmaları için katılımcılara bilgi verilecektir.

-Kursa katılmak isteyenler mail yoluyla kongre mail adresimize (infoiamhc@gmail.com) katılacakları kursun ismini ve kendi isim ve adreslerini yazarak -göndermeleri gerekmektedir.

-Son kayıt ve kurs kayıt bildirim tarihi 02/04/ 2019 tarihidir. Gerekli sayıya ulaşıldığında açılacak kurslar 04/04/2019 tarihinde web sitemizden duyurulacaktır.

 

1. ULUSLARASI AHİ EVRAN TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

KURS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ

 

  11 NİSAN 2019 PERŞEMBE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                               

TIP ETİGİ VE TIP HUKUKU KURS PROGRAMI

İSTATİSTİK KURS PROGRAMI (TURCOSA İLE UYGULAMALI ROC ANALİZLERİ EĞİTİMİ) (Eğitim uygulamaları, eğitmenler tarafından geliştirilen TURCOSA bulut tabanlı istatistik yazılımında (www.turcosa.com.tr ) gerçekleştirilecektir.)
13:00-17:00 Eğitmenler Eğitmenler
 

Av. /Uzm. Dr.  Ahmet ERZURUMLU - Türkiye Barolar Birliği TÜRAVAK Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü

Dr. Arif Hüdai KÖKEN - Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD Öğretim Elemanı

 

Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ

Erciyes Üniversitesi, Biyoistatistik AD.

Ar. Gör. Dr. Dinçer GÖKSÜLÜK

Hacettepe Üniversitesi, Biyoistatistik AD.
  Tıp Etiğinin İlkeleri ve Aydınlatılmış Onam  Tanı testleri kavramları
  Klinik Etik Karar Verme Süreci Tanı testlerinin performanslarının değerlendirilmesi
  Etik Hukuk İlişkisi Tanı testlerinin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler
  Hekimin Hukuki Sorumluluğu  ROC Analizleri ve kesim değerlerinin elde edilmesi 
  Hekimin Cezai Sorumluluğu  
  Tıbbi Davaların Yargı Süreci  
13:00-17:00 İÇ HASTALIKLARI KURS PROGRAMI GÖĞÜS HASTALIKLARI KURS PROGRAMI
  Eğitmenler Eğitmenler
 

Dr. Öğr. Üyesi Cahit UÇAR 

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.

Prof. Dr. Arzu ERTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ZORLU KARAYİĞİT

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD.
  Yeni Tanı DM Değerlendirilmesi Dispne
  Oral Antidiyabetiklerden İnsuline Geçiste Hasta Eğitimi Solunum Yetmezliğinde Olgularla Kan Gazı Analizi Değerlendirilmesi
13:00-17:00 KARDİYOLOJİ KURS PROGRAMI  
  Eğitmen  
 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD.
 
  Temel EKG değerlendirilmesi  
  Acile gelen hasta EKG yorumu