BİLİMSEL PROGRAM

1. ULUSLARARASI AHİ EVRAN TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAMI

12 NİSAN 2019 CUMA  
   SALON 1   
 09:30-10:30  AÇILIŞ OTURUMU   
   Doç. Dr. Ali GÜNEŞ  Organizasyon Komitesi Başkanı 
   Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL  Tıp Fakültesi Dekanı
   PARTNER KURULUŞLAR  Partner Kuruluş Rektörleri ve Dekanları 
   Prof. Dr. Vatan KARAKAYA (Tensipleri halinde)  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü 
   Yaşar BAHÇECİ (Tensipleri halinde)  Kırşehir Belediye Başkanı
   İbrahim AKIN (Tensipleri halinde)  Kırşehir Valisi
 10:30-11:00  Açılış Kokteyli   

 

12 NİSAN 2019 CUMA  
  SALON 1  SALON 2
  ENFEKSİYON ACİLLERİ OTURUMU  TEMEL TIP BİLİMLERİ OTURUMU
 11:00-12:30       Oturum Başkanları Oturum Başkanları
                                           Prof. Dr. Canan AĞALAR
Sağlık Bilimler Üniv. Tıp Fak., Fatih Sultan Mehmet EAH EHKM AD.
Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, EHKM AD.
Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD.  
 11:00 - 11:20  Sepsis ve Septik Şok
Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi EHKM AD.
Mikrobiyota
Prof. Dr. Mirmusa Cafarov Bakü Devlet Üniversitesi, Biyoloji Fakültesi, Mikrobiyoloji AD
 11:20 - 11:40 Akut Bakteriyel Menenjitler
Prof. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, EHKM AD
İnnonativ Biyokimya
Prof. Dr. Özcan EREL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD  
 11:40 - 12:00 Viral Kanamalı Ateşler
Prof. Dr. Turan BUZGAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi EHKM AD
Kök Hücre Biyolojisi ve Kök Hücre Kaynakları
Doç. Dr. Arzu Armağan YAY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji AD. 
 12:00 - 12:20 İnfektif Endokardit
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Bilimler Üniv. Tıp Fak, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH EHKM AD. 
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları
Uzm. Dr. Ferda Alpaslan PINARLI Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Laboratuvarı 
 12:20 - 12:30 Tartışma Tartışma
 12:30 - 14:00 ÖĞLEN YEMEĞİ ÖĞLEN YEMEĞİ
   
 14:00 - 15:15 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM OTURUMU GÖGÜS HASTALIKLARI ACİLLERİ OTURUMU
  Oturum Başkanları Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Mustafa BAŞBUĞ
Dr. Öğr. Üyesi Selda SONGUR DAĞLI
Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 
Prof. Dr. Arzu ERTÜRK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD.
 14:00 - 14:20 Eklampsi-Preeklampsi
Prof. Dr. Mustafa BAŞBUĞ 
Pulmoner Emboli
Prof. Dr. Arzu ERTÜRK Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
 14:20 - 14:40 Plasenta Yapışma Anomalileri
Doç. Dr. Mustafa KARA Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 
Toraks Travmaları
Doç. Dr. Hakkı ULUTAŞ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. 
 14:40 - 15:00 Postpartum Kanamaya Acil Cerrahi Yaklaşım
Doç. Dr. Yavuz ŞİMŞEK 
Masif Hemoptizi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ZORLU KARAYİĞİT Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. 
 15:00 - 15:15 Tartışma Tartışma
 15:15 - 15:30 Kahve Arası Kahve Arası
   
15:30 - 16:50 PEDİATRİ ACİLLERİ OTURUMU  KARDİYOLOJİK  ACİLLERİ OTURUMU
  Oturum Başkanları Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU
Kırıkkale Üniv. Tıp Fak. Pediatri AD. Yenidoğan BD
Prof. Dr. Nihat KALAY
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
15:30 - 15:50 Anaflaksi ve Anaflaktik Şok
Doç. Dr. Zülfikar AKELMA
Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fak., Pediatri AD. Allerji-İmmünoloji BD. 
Akut Aort Diseksiyonu ve Karotis Darlıkları 
Prof. Dr. Nihat KALAY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
15:50 - 16:10 Yenidoğan Acilleri
Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Yenidoğan BD.
Akut Koroner Sendromlar
Doç. Dr. Gökhan ÇİÇEK SB Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
16:10 - 16:30 Pediatrik Nefrolojik Aciller
Prof. Dr. Cihangir AKGÜN Medipol Üniv. Tıp Fakültesi Pediatri AD. Pediatrik Nefroloji BD.
Aritmiler
Doç. Dr. Alpay ARIBAŞ Necmettin Erbakan Üniv. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
16:30 - 16:50 Acilde Herediter Anjioödeme Yaklaşım
Prof. Dr. Öner ÖZDEMİR  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Allerli-İmmünoloji AD.
Akut Akciğer Ödemi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ERER Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
16:50 - 17:00 Tartışma Tartışma
17:00 - 17:15 Kahve Arası Kahve Arası
   
17:15 - 18:30 RADYOLOJİK ACİLLER AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Oturum Başkanları Oturum Başkanları 
  Prof. Dr. Nevzat ÖZCAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.
Doç. Dr. Ali GÜNEŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD.
17:15 - 17:35 Girişimsel Radyolojik Aciller
Doç. Dr. Güven KAHRİMAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.
Probiyotikler
Doç. Dr. Cahit NACİTARHAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD
17:35 - 17:55  Torasik Acillerde Radyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARABIYIK Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.
Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KORKUT Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD
17:55 - 18:15  Nöroradyolojik Aciller
Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖKÇESİZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ÜNLÜ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD
18:15 - 18:30 Tartışma Tartışma
18:30 - 19:00 NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Korosu
NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Korosu
   
13 NİSAN 2019 CUMARTESİ
  SALON 1 SALON 2
10:00 - 11:55 İÇ HASTALIKLARI OTURUMU  ÇOCUK GELİŞİMİ OTURUMU 
  Oturum Başkanları Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD.
Prof. Dr. İbrahim GÜL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU
Biruni Üniversitesi  
10:00 - 10:20 Hipertansif Aciller
Prof. Dr. İbrahim GÜL Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
Akademik Hayat
Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi AD. 
10:20 - 11:00 Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Dr. Öğr. Üyesi Engin ALTINKAYA Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Gastroenteroloji BD. 
Çocuk Gelişimcisi Olmak
Doç. Dr. Fatma ELİBOL Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
10:40 - 11:00 İleri Yaşam Desteği
Uzm. Dr. Hasan DİRİK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.
Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Doç. Dr. Yunus GUNİNDİ Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü
11:00 - 11:15 Tartışma Tartışma
11:15 - 11:30 Kahve Arası Kahve Arası 
 
11:30 - 12:45 ERİŞKİN ACİLLER OTURUMU BEYİN CERRAHİ- NÖROLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanı Oturum Başkanı
  Doç. Dr. İlhan KORKMAZ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD
Doç. Dr. Nalan Metin AKSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD
Prof. Dr. Ufuk ERGÜN
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD.
Doç. Dr. Rafet ÖZAY
SB Yıldırım Beyazıt EAH Nöroşirürji Kliniği
11:30 - 11:50 Resussitasyondaki Yenilikler
Doç. Dr. Nalan Metin AKSU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD
Anevrizmal Subaraknoid Kanamalarda Tedavi Prensipleri
Doç. Dr. Rafet ÖZAY Yıldırım Beyazıt EAH Nöroşirürji Kliniği
11:50 - 12:10 Travmalı Hastanın Stabilizasyonunda Hedefler
Dr. Öğr. Üyesi Erdal DEMİRTAŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD.
Bilinç Bozukluklarına Yaklaşım
Prof. Dr. Ufuk ERGÜN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD.
12:10 - 12:30 Travma Hastasında Atlanan Kırıklar
Uzm. Dr. Sefa YURTBAY Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi
Acilde Nörosonoloji
Doç. Dr. Oğuzhan KURŞUN Ankara Numune EAH Nöroloji AD.
12:30 - 12:40 Tartışma Tartışma
12:40 - 14:00 ÖĞLEN YEMEĞİ ÖĞLEN YEMEĞİ
 
14:00 - 15:15 ÜROLOJİK ACİLLER GENEL CERRAHİ-ÇOCUK CERRAHİ ACİLLERİ
  Oturum Başkanı Oturum Başkanı
  Doç. Dr. Selçuk SILAY
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD.
Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ
SBÜ Kocaeli Darıca Farabi EAH Başhekimi, Üroloji AD.
Prof. Dr. Şerif Melih KARABEYOĞLU
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD.
Prof. Dr. Nuraydın ÖZLEM
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD 
14:00 - 14:20 Çocuk Yaş Grubunda Ürolojik Aciller
Doç. Dr. Selçuk SILAY Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD.
Ethical And Psychological Approaches To The Practicing Of Surgical Specialties
Doç. Dr. Vanina MIHAILOVA Department of Healthcare Management, Faculty of Public Health, Medical University Plovdiv
14:20 - 14:40 Penis Yaralanmaları
Prof. Dr. Ayhan KARABULUT Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD.
Akut Pankreatitde Etiyoloji, Patogenez ve Tanı 
Prof. Dr. Nuraydın ÖZLEM
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD.
14:40 - 15:00 Acute Urinary Retention After Delivery; Approach and Management
Dr. Laila AHUBSİSHİ Latifa Hospital, Dubai-United Arab Emirate, Obstetrics and Gynecology Specialist
Akut Pankreatitde Skorlama Sistemleri ve Güncel Tedavi
Doç. Dr. Mesut TEZ SB Numune EAH Gn. Cerrahi Kliniği
15:00 - 15:15 Urinary Retention After Tention Free Vaginal Tape (TVT); How To Avoid And Management
Prof. Dr. Mahmud MUSTAFA An Najah National Universtesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD
Çocukluk Çağı Karın Ağrılarına Yaklaşım
Doç. Dr. Salim BİLİCİ SBÜ Diyarbakır Çocuk Hastalıkları EAH, Çocuk Cerrahisi AD.
15:15 - 15:30 Kahve Arası Kahve Arası 
   
15:30 - 17:00  ANESTEZİ OTURUMU  HEMŞİRELİK OTURUMU 
  Oturum Başkanı Oturum Başkanı 
  Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Dr. Öğr. Üyesi Recai DAĞLI
Kırşehir Ahi Evran Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD. 
Prof. Dr. Musa ÖZATA
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi SYO Müdürü  
15:30 - 15:50  Dünyada ve Türkiye’de Acil Hava Yolu Sağlama Eğitimleri
Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU İstanbul Medeniyet Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Sağlıkta İletişim
Prof. Dr. Ruhi Selçuk TABAK Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri
15:50 - 16:10 Acil Endotrakeal Entübasyon Sağlama Yöntemleri ve Ekipmanları
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇELİK Kırşehir Ahi Evran Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Hemşireliğin Dünü
Doç. Dr. Gökçe DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, SYO, Hemşirelik Bölümü 
16:10 - 16:30  Acil Hava Yolu Sağlamada Supraglottik Hava Yolu Araçları
Dr. Öğr. Üyesi Recai DAĞLI Kırşehir Ahi Evran Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Hemşireliğin Bugünü
Prof. Dr. Fatma ÖZ Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi
16:30 - 16:50  Havayolu Sağlamada İnvaziv Yöntemler
Doç. Dr. İsa YILDIZ Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Hemşireliğin Yarını
Doç. Dr. Handan ZİNCİR Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
16:50 - 17:00  Tartışma Tartışma 

  
17:00 - 18:10  DERMATOLOJİK ACİLLER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OTURUMU 
  Oturum Başkanı Oturum Başkanı 
  Prof. Dr. Ayşe KARABULUT
Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD
Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ
Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü
Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN
Kırşehir Ahi Evran Üniv. FTR Yüksekokulu  
17:00 - 17:20  Ürtiker Anjioödem
Doç. Dr. Kemal ÖZYURT Kayseri Şehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği  

El Rehabilitasyonunda Kanıta Dayalı Değerlendirme yöntemleri
Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü   

17:20 - 17:40  Steven-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ELMAS Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD.
Üst Ekstremite Periferik Sinir Yaralanmalarında Rehabilitasyon Temelleri
Doç. Dr. Deran OSKAY Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  
17:40 - 18:00  Diğer Şiddetli İlaç Reaksiyonları
Prof. Dr. Ayşe KARABULUT Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD.
Hemiplejik El Rehabilitasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Buket BÜYÜKTURAN Kırşehir Ahi Evran Üniv. FTR Yüksekokulu, 
18:00 - 18:20  Toksin Aracılı Dermatolojik Aciller
Dr. Öğr. Üyesi Belkız UYAR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD.  

Üst Ekstremitede Robotik Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet AĞIRMAN Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD.

18:20 - 18:30  Tartışma   Tartışma 
19:00 - 21:00  GALA YEMEĞİ  GALA YEMEĞİ 

 

SÖZLÜ SUNUM OTURUMLARI
1. GÜN 3. VE 4. SALONLARDA
2. GÜN 3. VE 4. SALONLARDA