BİLİMSEL PROGRAM

1. ULUSLARARASI AHİ EVRAN TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAMI

 

 

11 NİSAN 2019 PERŞEMBE                                                                                                                                                                                                                                                                      
  TIP ETİGİ VE TIP HUKUKU KURS PROGRAMI İSTATİSTİK KURS PROGRAMI (TURCOSA İLE UYGULAMALI ROC ANALİZLERİ EĞİTİMİ) (Eğitim uygulamaları, eğitmenler tarafından geliştirilen TURCOSA bulut tabanlı istatistik yazılımında (www.turcosa.com.tr ) gerçekleştirilecektir.)
13:00-17:00 Eğitmenler Eğitmenler
 

Av. /Uzm. Dr.  Ahmet ERZURUMLU - Türkiye Barolar Birliği TÜRAVAK Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü

Dr. Arif Hüdai KÖKEN - Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ

Erciyes Üniversitesi, Biyoistatistik AD.

Ar. Gör. Dr. Dinçer GÖKSÜLÜK

Hacettepe Üniversitesi, Biyoistatistik AD.
  Tıp Etiğinin İlkeleri ve Aydınlatılmış Onam  Tanı testleri kavramları
  Klinik Etik Karar Verme Süreci Tanı testlerinin performanslarının değerlendirilmesi
  Etik Hukuk İlişkisi Tanı testlerinin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler
  Hekimin Hukuki Sorumluluğu  ROC Analizleri ve kesim değerlerinin elde edilmesi
  Hekimin Cezai Sorumluluğu  
     
  İÇ HASTALIKLARI KURS PROGRAMI GÖĞÜS HASTALIKLARI KURS PROGRAMI
13:00-17:00 Eğitmenler Eğitmenler
 

Dr. Öğr. Üyesi Cahit UÇAR 

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.

Prof. Dr. Arzu ERTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ZORLU KARAYİĞİT

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD.
  Yeni Tanı DM Değerlendirilmesi Dispne
  Oral Antidiyabetiklerden İnsuline Geçiste Hasta Eğitimi Solunum Yetmezliğinde Olgularla Kan Gazı Analizi Değerlendirilmesi
     
13:00-17:00 KARDİYOLOJİ KURS PROGRAMI  
  Eğitmen  
 

Temel EKG değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD.

 
 

 Acile gelen hasta EKG yorumu

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan SÖKMEN Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD.

 
     

 

12 NİSAN 2019 CUMA  
   15 TEMMUZ MİLLİ İRADE SALONU   
 09:30-10:30  AÇILIŞ OTURUMU   
   Doç. Dr. Ali GÜNEŞ  Organizasyon Komitesi Başkanı 
   Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL  Tıp Fakültesi Dekanı
   PARTNER KURULUŞLAR  Partner Kuruluş Rektörleri ve Dekanları 
   Prof. Dr. Vatan KARAKAYA (Tensipleri halinde)  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü 
  10:30-11:00  Kahve Arası  Kahve Arası
     
     

 

12 NİSAN 2019 CUMA  
  AŞIK PAŞA SALONU NEŞAT ERTAŞ SALONU

 

PROF. DR. FUAT SEZGİN SALONU                                                                                                                             

  ENFEKSİYON ACİLLERİ OTURUMU  TEMEL TIP BİLİMLERİ OTURUMU  
 11:00-12:30       Oturum Başkanları Oturum Başkanları  
                                           Prof. Dr. Canan AĞALAR
Sağlık Bilimler Üniv. Tıp Fak., Fatih Sultan Mehmet EAH EHKM AD.
Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, EHKM AD.
Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD.  
 
 11:00 - 11:20  Sepsis ve Septik Şok
Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi EHKM AD.
Mikrobiyota
Prof. Dr. Mirmusa Cafarov Bakü Devlet Üniversitesi, Biyoloji Fakültesi, Mikrobiyoloji AD
 
 11:20 - 11:40 Akut Bakteriyel Menenjitler
Prof. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, EHKM AD
İnnonativ Biyokimya
Prof. Dr. Özcan EREL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD  
 
 11:40 - 12:00 Viral Kanamalı Ateşler
Prof. Dr. Turan BUZGAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi EHKM AD
Kök Hücre Biyolojisi ve Kök Hücre Kaynakları
Doç. Dr. Arzu Armağan YAY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji AD. 
 
 12:00 - 12:20 İnfektif Endokardit
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Bilimler Üniv. Tıp Fak, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH EHKM AD. 

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları
Uzm. Dr. Ferda Alpaslan PINARLI 

 Myogen Laboratuvar ve Sağlık Hizmetleri Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Ankara

 
 12:20 - 12:30 Tartışma Tartışma  
 12:30 - 14:00 ÖĞLEN YEMEĞİ ÖĞLEN YEMEĞİ  
   
 14:00 - 15:15 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM OTURUMU GÖGÜS HASTALIKLARI ACİLLERİ OTURUMU ORTOPEDİ ACİLLERİ OTURUMU
  Oturum Başkanları Oturum Başkanları Oturum Başkanları
  Prof. Dr. Mustafa BAŞBUĞ
Dr. Öğr. Üyesi Selda SONGUR DAĞLI
Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 
Prof. Dr. Arzu ERTÜRK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD.
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Çağdaş BASAT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD
 14:00 - 14:20 Eklampsi-Preeklampsi
Prof. Dr. Mustafa BAŞBUĞ 
Pulmoner Emboli
Prof. Dr. Arzu ERTÜRK Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Septik Artritte Yaklaşım 
Dr. Öğr. Selami KARADENİZ Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD
 14:20 - 14:40 Plasenta Yapışma Anomalileri
Doç. Dr. Mustafa KARA Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 
Toraks Travmaları
Doç. Dr. Hakkı ULUTAŞ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. 
Omurga Kırıklarında Acil Yaklaşım 
Op. Dr. A.Kağan ARSLAN Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD
 14:40 - 15:00 Postpartum Kanamaya Acil Cerrahi Yaklaşım
Doç. Dr. Yavuz ŞİMŞEK 
Masif Hemoptizi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ZORLU KARAYİĞİT Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. 
 
 15:00 - 15:15 Tartışma Tartışma  
 15:15 - 15:30 Kahve Arası Kahve Arası  
   
15:30 - 16:50 PEDİATRİ ACİLLERİ OTURUMU  KARDİYOLOJİK  ACİLLERİ OTURUMU  
  Oturum Başkanları Oturum Başkanları  
  Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU
Kırıkkale Üniv. Tıp Fak. Pediatri AD. Yenidoğan BD

Prof. Dr. Nihat KALAY, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.

Dr. Öğr. Üyesi, Mustafa ÇELİK, Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.

 

 
15:30 - 15:50 Anaflaksi ve Anaflaktik Şok
Doç. Dr. Zülfikar AKELMA
Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fak., Pediatri AD. Allerji-İmmünoloji BD. 
Akut Aort Diseksiyonu ve Karotis Darlıkları 
Prof. Dr. Nihat KALAY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
 
15:50 - 16:10 Yenidoğan Acilleri
Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Yenidoğan BD.
Akut Koroner Sendromlar
Doç. Dr. Hakan AKILLI Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.
 
16:10 - 16:30 Pediatrik Nefrolojik Aciller
Prof. Dr. Cihangir AKGÜN Medipol Üniv. Tıp Fakültesi Pediatri AD. Pediatrik Nefroloji BD.
Aritmiler
Doç. Dr. Alpay ARIBAŞ Necmettin Erbakan Üniv. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
 
16:30 - 16:50 Acilde Herediter Anjioödeme Yaklaşım
Prof. Dr. Öner ÖZDEMİR  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Allerli-İmmünoloji AD.
Akut Kalp Yetmezliği
Dr. Öğr. Üyesi Murat ERER Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
 
16:50 - 17:00 Tartışma Tartışma  
17:00 - 17:15 Kahve Arası Kahve Arası  
   
17:15 - 18:30 RADYOLOJİK ACİLLER AKILCI İLAÇ KULLANIMI  
  Oturum Başkanları Oturum Başkanları   
  Prof. Dr. Nevzat ÖZCAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.
Doç. Dr. Ali GÜNEŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD.
 
17:15 - 17:35 Girişimsel Radyolojik Aciller
Doç. Dr. Güven KAHRİMAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.
Probiyotikler
Doç. Dr. Cahit NACİTARHAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD
 
17:35 - 17:55  Torasik Acillerde Radyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARABIYIK Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.
Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KORKUT Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD
 
17:55 - 18:15  Nöroradyolojik Aciller
Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖKÇESİZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ÜNLÜ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD
 
18:15 - 18:30 Tartışma Tartışma  
18:30 - 19:00

KIRŞEHİR TÜRKÜLERİ - Türk Halk Müziği Konseri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan YİĞİTER

Öğr. Gör. Cenk ŞAHİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşat Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Performansı

KIRŞEHİR TÜRKÜLERİ - Türk Halk Müziği Konseri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan YİĞİTER

Öğr. Gör. Cenk ŞAHİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşat Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Performansı

 
   
13 NİSAN 2019 CUMARTESİ
  AŞIK PAŞA SALONU NEŞAT ERTAŞ SALONU  
10:00 - 11:55 İÇ HASTALIKLARI OTURUMU  ÇOCUK GELİŞİMİ OTURUMU   
  Oturum Başkanları Oturum Başkanları  
  Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD.
Prof. Dr. İbrahim GÜL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU
Biruni Üniversitesi  
 
10:00 - 10:20 Hipertansif Aciller
Prof. Dr. İbrahim GÜL Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.
Akademik Hayat
Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi AD. 
 
10:20 - 11:40 Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Dr. Öğr. Üyesi Engin ALTINKAYA Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Gastroenteroloji BD. 
Çocuk Gelişimcisi Olmak
Doç. Dr. Fatma ELİBOL Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
 
10:40 - 11:00 İleri Yaşam Desteği
Uzm. Dr. Hasan DİRİK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.
Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Doç. Dr. Yunus GUNİNDİ Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü
 
11:00 - 11:15 Tartışma Tartışma  
11:15 - 11:30 Kahve Arası Kahve Arası   
 
11:30 - 12:45 ERİŞKİN ACİLLER OTURUMU BEYİN CERRAHİ- NÖROLOJİ OTURUMU  
  Oturum Başkanı Oturum Başkanı  
  Doç. Dr. İlhan KORKMAZ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD
Doç. Dr. Nalan Metin AKSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD
Prof. Dr. Ufuk ERGÜN
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD.
Doç. Dr. Rafet ÖZAY
SB Yıldırım Beyazıt EAH Nöroşirürji Kliniği
 
11:30 - 11:50 Resussitasyondaki Yenilikler
Doç. Dr. Nalan Metin AKSU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD
Anevrizmal Subaraknoid Kanamalarda Tedavi Prensipleri
Doç. Dr. Rafet ÖZAY Yıldırım Beyazıt EAH Nöroşirürji Kliniği
 
11:50 - 12:10 Travmalı Hastanın Stabilizasyonunda Hedefler
Dr. Öğr. Üyesi Erdal DEMİRTAŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD.
Bilinç Bozukluklarına Yaklaşım
Prof. Dr. Ufuk ERGÜN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD.
 
12:10 - 12:30 Travma Hastasında Atlanan Kırıklar
Uzm. Dr. Sefa YURTBAY Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi
Acilde Nörosonoloji
Doç. Dr. Oğuzhan KURŞUN Ankara Numune EAH Nöroloji AD.
 
12:30 - 12:40 Tartışma Tartışma  
12:40 - 14:00 ÖĞLEN YEMEĞİ ÖĞLEN YEMEĞİ  
 
14:00 - 15:15 ÜROLOJİK ACİLLER GENEL CERRAHİ-ÇOCUK CERRAHİ ACİLLERİ  
  Oturum Başkanı Oturum Başkanı  
 

 Prof. Dr. Ayhan KARABULUT 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD.

Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ 
SBÜ Kocaeli Darıca Farabi EAH Başhekimi, Üroloji AD.

Prof. Dr. Şerif Melih KARABEYOĞLU
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD.
Prof. Dr. Nuraydın ÖZLEM
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD 
 
14:00 - 14:20 Penis Yaralanmaları
Prof. Dr. Ayhan KARABULUT Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD.
Ethical And Psychological Approaches To The Practicing Of Surgical Specialties
Doç. Dr. Vanina MIHAILOVA Department of Healthcare Management, Faculty of Public Health, Medical University Plovdiv
 
14:20 - 14:40 Acute Urinary Retention After Delivery; Approach and Management
Dr. Laila AHUBSİSHİ Latifa Hospital, Dubai-United Arab Emirate, Obstetrics and Gynecology Specialist
Akut Pankreatitde Etiyoloji, Patogenez ve Tanı 
Prof. Dr. Nuraydın ÖZLEM
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD.
 
14:40 - 15:00 Urinary Retention After Tention Free Vaginal Tape (TVT); How To Avoid And Management
Prof. Dr. Mahmud MUSTAFA An Najah National Universtesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD
Akut Pankreatitde Skorlama Sistemleri ve Güncel Tedavi
Doç. Dr. Mesut TEZ SB Numune EAH Gn. Cerrahi Kliniği
 
    Çocukluk Çağı Karın Ağrılarına Yaklaşım
Doç. Dr. Salim BİLİCİ SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH, Çocuk Cerrahisi AD.
 
15:15 - 15:30 Kahve Arası Kahve Arası   
   
15:30 - 17:00  ANESTEZİ OTURUMU  HEMŞİRELİK OTURUMU   
  Oturum Başkanı Oturum Başkanı   
 

Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD. 

Doç.Dr. Roman SUKHONOS

Odessa National Medical University, Ukrayna

Prof. Dr. Musa ÖZATA
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi SYO Müdürü  
 
15:30 - 15:50 

Use of low-frequency piezoelectric thromboelastography (LPTEG) for comparison of mono and combined antithrombotic therapy in patients with morbid obesity subject to bariatric surgery

Doç.Dr. Roman SUKHONOS  

Odessa National Medical University, Ukrayna

Sağlıkta İletişim
Prof. Dr. Deniz ŞELİMEN Lefke Avrupa Üniversitesi SYO
 
15:50  - 16:10 Dünyada ve Türkiye’de Acil Hava Yolu Sağlama Eğitimleri
Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU İstanbul Medeniyet Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Hemşireliğin Dünü
Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, SYO, Hemşirelik Bölümü 
 
16:10 - 16:30  Acil Endotrakeal Entübasyon Sağlama Yöntemleri ve Ekipmanları
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇELİK Kırşehir Ahi Evran Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Hemşireliğin Bugünü
Prof. Dr. Fatma ÖZ Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi
 
16:30 - 16:50  Acil Hava Yolu Sağlamada Supraglottik Hava Yolu Araçları
Dr. Öğr. Üyesi Recai DAĞLI Kırşehir Ahi Evran Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Hemşireliğin Yarını
Doç. Dr. Handan ZİNCİR Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
 
16:50 - 17:00  Havayolu Sağlamada İnvaziv Yöntemler
Doç. Dr. İsa YILDIZ Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. AD.
Tartışma   

  
17:00 - 18:10  DERMATOLOJİK ACİLLER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON OTURUMU   
  Oturum Başkanı Oturum Başkanı   
  Prof. Dr. Ayşe KARABULUT
Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD
Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ
Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü
Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN
Kırşehir Ahi Evran Üniv. FTR Yüksekokulu  
 
17:00 - 17:20  Ürtiker Anjioödem
Doç. Dr. Kemal ÖZYURT Kayseri Şehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği  

El Rehabilitasyonunda Kanıta Dayalı Değerlendirme yöntemleri
Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü   

 
17:20 - 17:40  Steven-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ELMAS Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD.
Üst Ekstremite Periferik Sinir Yaralanmalarında Rehabilitasyon Temelleri
Doç. Dr. Deran OSKAY Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  
 
17:40 - 18:00  Diğer Şiddetli İlaç Reaksiyonları
Prof. Dr. Ayşe KARABULUT Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD.
Hemiplejik El Rehabilitasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Buket BÜYÜKTURAN Kırşehir Ahi Evran Üniv. FTR Yüksekokulu, 
 
18:00 - 18:20  Toksin Aracılı Dermatolojik Aciller
Dr. Öğr. Üyesi Belkız UYAR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD.  

Üst Ekstremitede Robotik Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet AĞIRMAN Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD.

 
18:20 - 18:30  Tartışma   Tartışma   
       

 

14 NİSAN 2019 PAZAR    
                                                                                                                                                                   
09:30-11:30 Sözlü Sunumlar  
11:30-12:00 Kapanış  
     

 

Güncel Sunum Tabloları